Koleraba je manj znana predstavnica skupine korenovk. Mnogi ji rečejo koleraba, boljši poznavalci in pridelovalci jo poimenujejo rumena koleraba, podzemna koleraba, rumena maslena koleraba ali še pogosteje kavla (Brassica napus L. var. napobrassica (L.)). Korenovke so nepogrešljive in jih pridelujemo zaradi možnosti spravila korenov od jeseni do naslednje pomladi. Pozno poleti jo pridelujemo na vrtu, še pogosteje pa na njivi poleg krmne pese, rdeče pese, rumenega korenja, tudi visokega fižola, poznega zelja, solate, buč in še kakšne zelenjadnice.