Tudi olesenele rastline prizadene stres, pogosto pa ga spregledamo. Znake stresa celo zamenjamo za bolezenske, ki jih je pri rastlinah veliko. Pravilno postavljena diagnoza je zelo pomembna za nadaljnje ravnanje. Preprečitev stresa pri rastlinah je veliko lažja kot kasnejše odpravljanje poškodb. Razumevanje oziroma prepoznavanje znakov stresa – na kaj moramo biti pozorni in kako zmanjšamo posledice, nam pomaga ustvariti zdrav vrt s prav takšnimi rastlinami v njem.