Junij je v Sloveniji mesec glavnih čebeljih paš, ko čebele nabirajo hrano na  lipi, pravem kostanju, smreki, jelki in na travnikih. To pa je tudi čas, ko so čebelje družine na višku svojega razvoja in jih je potrebno vsak teden ali vsaj vsakih 10 dni pregledovati ter jim širiti gnezda, da imajo matice vedno dovolj prostora za zaleganje. Če teh del ne opravljamo redno, se lahko zgodi, da pride v panjih do utesnjenosti, kar povzroči rojenje in posledično zmanjšan pridelek medu.