Drobnoplodni kiv (Actinidia arguta) uvrščamo v rod Actinidia, ki skupaj z rodovoma Sladenia Clematoclethra sestavljajo družino Actinidiaceae. Ta družina obsega listopadne vzpenjavke s spiralno razporejenimi listi subtropskih in zmernih območij vzhodne Azije. Večina vrst iz rodu Actinidia raste na območjih z visoko zračno vlago in obilico enakomerno razporejenih padavin skozi vso vegetacijsko dobo. Izmed številnih vrst iz rodu Actinidia so za pridelovanje zanimive le nekatere.