Ta rastlina je še posebej neugodna zato, ker povzroči veliko škodo, saj njene korenike lahko prodrejo skozi petcentimetrski asfalt, kar je posledica prilagajanja na njeno prejšnje okolje, ki je bilo v bližini vulkana. Zato ima lahko negativen vpliv na stavbe in druge objekte, kot so ceste, nasipi, jezovi in podobno. Zaradi invazivnosti lahko hitro preraste tudi obdelovalne površine, zlasti travnike, ki jih ne kosijo redno. Izloča strupene snovi za druge rastline in jih s tem izpodriva. S svojim gostim sestojem spreminja, siromaši biotsko raznovrstnost. Japonci dresnik uporabljajo v kulinariki, tradicionalnem zdravilstvu, gradbeništvu in še kje.