Pred vsakim posegom pregledamo, v kakšnem je stanju stroj. Če ga nismo dobro očistili po zadnji uporabi, to najprej naredimo. Na strojih, ki so dobro očiščeni, bomo prej opazili morebitne poškodbe, denimo mehanske okvare na različnih delih, razpoke v materialu, odvite dele. Preverimo, če so vsi deli dobro priviti, razrahljane vijake privijemo, poškodovane pa zamenjamo z novimi. V zimskem obdobju imamo na razpolago tudi več časa, ki ga lahko namenimo natančnemu pregledu navodil za uporabo in vzdrževanju strojev. Lahko se odlično seznanimo z zasnovo in pravilno uporabo strojev, njihovim vzdrževanjem ter se posvetimo odpravi manjših okvar.