Biostimulanti so spojine ali mikroorganizmi, ki dodani rastlinam v majhnih koncentracijah v njih sprožijo fiziološke spremembe. So naravni produkti rastlin, morskih alg ali pa so mineralnega izvora. Zmotno je prepričanje, da imajo neposreden vpliv na bolezenske povzročitelje in škodljivce ali da učinkujejo kot gnojila. Biostimulanti v rastlinah le spodbujajo fiziološke procese, tako da povečajo učinkovitost sprejema in izrabe hranil ter sprožijo naravne obrambne mehanizme proti boleznim in škodljivcem.