Eden od bistvenih dejavnikov, ki vplivajo na izoblikovanje različnih slogov, so življenjske navade in prepričanja ljudi, v določenem časovnem obdobju. Zaradi obilice dela v službah so mnogi večino dneva na službenem mestu, zato še toliko bolj hrepenijo po identiteti lastnega doma. Zadnji trendi tako odražajo težnjo po individualnosti in izvirnosti pri opremi bivalnih prostorov. Pomembna značilnost je težnja k individualnem kombiniranju različnih slogov.