50 g sve­že­ga koz­je­ga sira (sku­te)

200 g koz­je al­bu­min­ske sku­te

1 žli­ca koz­je­ga jo­gur­ta

sol, sve­že mlet po­per, li­mo­ni­na lu­pi­na, oljč­no olje

opečen kruh za ser­vi­ra­nje

Sku­to, al­bu­min­sko sku­to in jo­gurt me­ša­mo z elek­trič­nim me­šal­ni­kom 4–5 mi­nut, da do­bi­mo glad­ko spe­nje­no maso. Pre­de­ne­mo v ser­vir­no sko­de­li­co, po­so­li­mo, po­po­pra­mo s sve­žim po­prom, po­tre­se­mo z na­ri­ba­no li­mo­ni­no lu­pi­no in poš­kro­pi­mo z oljč­nim ol­jem. Po­stre­že­mo z ope­če­nim kru­hom in trdo ku­ha­ni­mi jaj­ci. Na­me­sto koz­je sku­te lah­ko upo­ra­bi­mo tudi ovč­jo ali krav­jo.

Recept je iz knjige Založbe Kmečki glas KUHAJMO S SIRI, slovenske avtorice Irene Orešnik. 

Poglejte kratek video prispevek z Ireno Orešnik na 2. festivalu slovenskih sirov. 

Ne spreglejte nove knjige Založbe Kmečki glas MLEČNI IZDELKI NAREJENI DOMA