Pridelovalci vrtnin smo se v maju že kar nejevoljno ozirali v nebo in si želeli, da bi se ozračje končno malo ogrelo, da bi izza oblakov pogledalo sonce in bi se dežne kaplje izgubile kam daleč stran od naših vrtov. Z upanjem, da se bodo končno ogrela tudi tla in bomo lahko resno začeli tudi s pridelavo toplotno bolj zahtevnih vrtnin v domačih vrtovih so nas napolnili šele prvi dnevi meseca junija.