Eden zadnjih sadežev v sezoni, ki dozoreva šele konec septembra, je skorš. Včasih je bil zelo razširjen kot gozdna in kot sadna vrsta. Sadno drevo je bilo razširjeno predvsem v vinorodnih območjih, danes pa je zelo redko. To staro samoniklo sadno vrsto so poznali že stari Grki, ki so jo zasajali v samostanskih vrtovih predvsem zaradi plodov. Iz njih so pridobivali skorševo vino.