S tlakovanimi površinami na prostem povezujemo dele vrta z različno namembnostjo (poti), uporabljamo jih tudi na terasah in balkonih. Kakšen material bomo uporabili, je odvisno od vrste obremenitve, sloga opreme vrta in vloge prostora, ki ga tlakujemo. Poleg tega se moramo odločiti, kakšno bo razmerje med tlakovanim in netlakovanim delom vrta. Preveč tlakovanih površin lahko učinkuje preveč strogo in urbano, premalo pa lahko vpliva na slabšo funkcionalnost vrta.