Temeljita priprava zemljišča je ključna za dobro novo trato. Čeprav to lahko zahteva veliko časa in je drago, je na začetku tla laže in ceneje pripraviti, kot pa blažiti poznejše težave. Splošna načela priprave veljajo za vse lege, pri drenaži, izboljšavi tal ali pri namakanju pa se ravnamo glede na posebnosti posamezne lege in podnebja.