Kumare (Cucumis sativus L.) spadajo v skupino plodovk in družino bučevk. Izhajajo iz vzhodne Indije. Poznamo jih kot vir snovi, ki dobro pospešujejo izločanje vode in so naravni diuretik. Vsebujejo mnoge mineralne snovi, ki ugodno vplivajo na zdravje ljudi. Pri nas je v pridelavi razširjena in dobro poznana solatna kumara, manj pa kumare za vlaganje.