Rododendroni ali sleči so skupina lesnih predstavnikov, ki so pri nas v naravi precej maloštevilni. Večinoma jih najdemo v goratem svetu, kjer lahko občudujemo cvetove dlakavega (Rhododendron hirsutum) in rjastega (R. ferrugineum) sleča. Na štirih manjših nahajališčih po Sloveniji pa smo lahko konec pomladi deležni tudi živahnih barv in prijetnih dišav rumenega sleča (R. luteum).