Jam je zanimiv rod iz družine bljuščevk (Dioscoraceae). Rastline iz te družine so bolj razširjene v tropskih krajih, kjer je samo rod Dioscorea zastopan z okoli 600 vrstami. Skoraj vse rastline tega rodu, ki je dobil ime po grškem zdravniku Dioskoridu, tvorijo podzemne gomolje. Ti so v odvisnosti od vrste zelo raznolikih oblik in teže, ki v izjemnih primerih doseže celo 50 kilogramov.