V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani že več desetletij skrbijo za ohranitev semen slovenskih avtohtonih vrst rastlin. Trenutno imajo na minus 18 stopinj Celzija shranjena semena 702 avtohtonih vrst rastlin, kaj predstavlja 20,3 odstotka slovenske flore. V Globalni strategiji ohranjanja rastlinskih vrst, točka 8 ima vsaka država dolžnost, da do leta 2020 v trajnih semenskih bankah zavaruje vsaj 20 odstotkov avtohtone flore. V Botaničnem vrtu so to nalogo že opravili.