Zima ima v naših krajih svojo moč. Močno sneženje, ledeni dež, mrzel veter, vse to so zimski obrazi, katerih posledice na naših vrtovih povzročajo nemalo skrbi in sivih las. Pomembno je, da poznamo tri korake ukrepanja, in sicer preprečevanje škode, prvo pomoč in čiščenje ter popravljanje posledic zimskih ujm.