Pri nas je mlakarica splošno razširjena vrsta, ni zelo občutljiva za okolje in se dobro prilagaja. Naseljuje tekoče vode, močvirja in jezera. Najbolj ji ustrezajo zaraščeni bregovi z globoko vodo, kjer ima dosti kritja in hrane. Pogosto se zadržuje tudi v naseljih blizu ljudi. Hrani se tako z rastlinsko kot živalsko hrano. Razmerje je okoli 90 % rastlinske in 10 % živalske hrane. Med hranjenjem ji pomagajo zobci v kljunu, s katerimi laže preceja vodo. Potaplja se zelo redko, najpogosteje med hranjenjem in to le toliko, da ji zadek gleda iz vode.