Danes doživlja urbano čebelarjenje v Ljubljani pravi razcvet. Veliko zaslugo ima pri tem mestna občina in še posebej višja svetovala gospa Maruška Markovčič ter njeni sodelavci z oddelka za varstvo okolja in odseka za razvoj podeželja. Zavedajo se pomena čebel za ohranjanje biotske raznovrstnosti in z njo povezane samooskrbe ter kot pokazateljice čistega mestnega okolja. Že pred tremi leti so odprli po Ljubljani tako imenovano Čebeljo pot, ki ni samo fizična pot od enega stojišča čebel do drugega, ampak je postala gibanje enako mislečih, katerih skrb je dobrobit čebel v našem glavnem mestu.