V želji, da bi naši vrtovi imeli drugačen videz od naravnega okolja, na vrtovih najpogosteje gojimo tujerodne rastline, katerih naravna razširjenost je zunaj meja naše domovine. Dokler te ostajajo znotraj meja vrtov, so čudovito okrasje našega doma. A nekatere tujerodne rastline se lahko razširijo z vrtov v okolico, se tam ustalijo, sčasoma oblikujejo večje sestoje in porušijo ustaljeno naravno ravnovesje med rastlinskimi vrstami. Takrat govorimo o invazivnih tujerodnih rastlinah. Zaradi obsežne svetovne trgovine se število invazivnih tujerodnih vrst hitro povečuje in tujerodne vrste veljajo za eno največjih groženj biotski raznovrstnosti.