Opremo otroške sobe moramo prilagajati otrokovem razvoju in spreminjajočim se potrebam, ki so posledica njegovega odraščanja. Prvi šolski dan je pomembna prelomnica v otrokovem življenju, če ne prej, moramo takrat poskrbeti za ustrezen delovni prostor, kjer se bo otrok lahko v miru učil.