Dnevna soba je navadno osrednji prostor stanovanja, kjer se zadržujemo najbolj pogosto. Zato je zelo pomembno, kako jo bomo opremili, da bo služila različnim dejavnostim, ki jim je ta prostor namenjen. Pred nakupom opreme in pred razporeditvijo opreme v prostor si moramo zato odgovoriti na več vprašanj. Med najpomembnejšimi so vprašanja v zvezi s željami, navadami in potrebami bodočih uporabnikov.