Čebelarstvo, ki poleg osnovnih čebeljih pridelkov zagotavlja na svetovni ravni približno 35% osnovnih kmetijskih pridelkov, je zaradi svoje oblike in narave dela izpostavljeno različnim podnebnim dejavnikom, v zadnjem obdobju pa ga dodatno otežujejo tudi podnebne spremembe. Gal Oblišar z Agencije RS za okolje je dejal, da lahko podnebne vplive razdelimo na neposredne in posredne. Neposredni vplivi zajemajo učinke na čebele in njihovo razširjenost, posredni vplivi pa zajemajo vpliv na čebelje paše in spremembe v razmerjih med naravnimi tekmeci ter različnimi paraziti.