Tudi olesenele rastline prizadene stres, pogosto pa ga spregledamo. Znake stresa celo zamenjamo za bolezenske znake, ki pa jih je pri rastlinah veliko. Pravilno postavljena diagnoza je zelo pomembna za nadaljnjo ravnanje oziroma ukrepanje. Preprečitev stresa pri rastlinah je veliko lažja kot kasnejše odpravljanje poškodb. Razumevanje oziroma prepoznavanje znakov stresa – na kaj moramo biti pozorni in kako zmanjšamo posledice, nam pomaga ustvariti zdrav vrt s prav takšnimi rastlinami v njem.