Ob koncu zime sadjarji z mešanimi občutki pričakujejo prebujanje sadnega drevja in novo pridelovalno sezono. Zadnji dve leti sta prinesli veliko razočaranje, še posebej lansko, ko smo bili zaradi pozebe konec aprila Slovenci v celoti prikrajšani za domače sadje. Kljub temu Roman Mavec, vodja poskusnega sadovnjaka Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici spodbuja sadjarje, naj ne obupajo. Za letošnje leto po njegovih besedah kaže na zelo dober pridelek, seveda če bodo ugodne vremenske razmere.