Sladka koruza je zanimiva in uporabna zaradi svoje značilne višje in vitke oblike, kar lahko predstavljala več pozitivnih, za vrtnarsko pridelavo zelo željenih lastnosti. Njena značilnost je okusno zrnje, ki vsebuje več sladkorjev kot običajna koruza (okrog 10 % sladkorjev). Storži niso zelo dolgi, so pa kompaktnejši z močno zgoščenim zrnjem. Rastline so lahko razraščene, z več stebli in tudi več storži.