Turizem je ena najbolj rastočih panog na svetu in pri nas. Če želimo privabiti v nek kraj turiste, vedno najprej poskrbimo za urejeno okolje. To pomeni, da gresta turizem in hortikultura z roko v roki, turizem je pomemben segment hortikulture in hortikultura je pomemben segment turizma, je v uvodu strokovnega posveta z naslovom Hortikultura in turizem dejala Nada Natek, ravnateljica Višje strokovne šole na celjski Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti.