Slovenija je reliefno zelo razgibana dežela in vrtovi so ponekod lahko na ravnini, lahko pa na strmih pobočjih. Tudi podlage so lahko zelo različne, od lahkih peščenih do težkih ilovnatih tal, lahko je tudi skalnat svet. Do neke meje lahko zemljo izboljšamo v svojo korist, boljša rešitev pa je, da se mi prilagodimo terenu, ki nam je na voljo.