Na rast in razvoj rastlin vpliva več dejavnikov, in sicer primerna tla, dobra lega vrta, primeren kolobar, upoštevanje dobrih rastlinskih sosed. Vplivajo tudi podnebje in mikroklimatske razmere naše pridelovalne lokacije. Pomembna je rastlinam razpoložljiva talna vlaga s katero rastline iz tal pridobijo potrebna hranila za svojo rast in razvoj. V zimskih mesecih lahko temeljito razmislimo o gnojenju in hrani za gojene rastline, da se bomo pripravili na gnojenje za novo pridelovalno sezono.