Globino sajenja prilagajamo tako posameznim rastlinam kot lastnostim rastišča. V splošnem velja, da so lahko rastline v zemlji le do koreninskega vratu, to je tistega dela, kjer deblo ali steblo prehajata v korenine. Najmanj bomo grešili, če bodo rastline v zemlji natančno do koreninskega vratu. Posebno občutljivi so iglavci, a so tudi izjeme. Vse tiste rodove in vrste, ki so sposobni pognati dodatne (sekundarne) korenine iz vej in debel, lahko posadimo tudi globlje. Vse listnato drevje brez izjeme sadimo strogo pravilno, upoštevamo pa še življenjske posebnosti posameznih rodov in vrst. Nepravilno, običajno pregloboko sajenje v slabih tleh povzroča zastoje v rasti celo pri rastlinah, ki v naravi veljajo za pionirske. Takšna je denimo naša navadna jerebika.