Večina nožničark, ki rastejo pri nas, je bolj majhnih, le dve sta večji, velikosti mušnic: svilasta nožničarka (Volvariella bombycina) in velika nožničarka (Volvariella gloiocephala). Obe vrsti sta užitni, vendar ju pri nas le malokdo je. Menda nista preveč okusni, razen tega pa večino gobarjev spominjata na mušnice, ki se jih že na daleč izogibajo.