Kmečki človek je z izbranim načinom obdelave tal in koriščenja gozdov, travnikov in njiv že od nekdaj vidno skrbel za krajinsko podobo dežele. Vloga kmetov je pri oblikovanju krajinske podobe torej nepogrešljiva, prav tako pa ni zanemarljivo vprašanje, kako urejena so kmečka dvorišča in okolica kmečkega doma. Vsaka kmečka domačija ima svojo zgodbo in tako je tudi okolica vsake kmetije urejena različno. V nasprotju z urejanjem vrtov ob enodružinskih hišah, kjer je na obravnavanem prostoru oziroma parceli navadno le en objekt, je kmečka domačija sestavljena iz več različnih objektov in več parcel.