V naših posevkih škodo pogosto povzročajo gosenice kapusovega (Pieris brassicae) in repnega belina (Pieris rapae), listne sovke (na primer kapusova sovka, Mamestra brassicae), vse pogosteje pa preglavice povzroča tudi kapusov molj (Plutella xylostella). Gosenice kapusovega in repnega belina ter listnih sovk dokaj hitro in z lahko opazimo, saj so gosenice večje, medtem ko le z doslednim opazovanjem zelo zgodaj na kapusnicah odkrijemo gosenice kapusovega molja.