Pri izdelavi voljere je potrebno upoštevati, da so predvsem velike vrste zelo močne in rade glodajo. Vedno je potrebno narediti kovinsko ogrodje voljere, saj bi lesenega zelo hitro uničile, ter uporabiti dovolj debelo mrežo. Pri zunanjih voljerah je priporočljivo poskrbeti za dvojno mrežo. Druga mreža je lahko tanjša in od voljere oddaljena 10 cm in služi kot ščit pred potepuškimi mačkami, psi, sovami, kunami … Pri izdelavi je potrebno paziti, da je en del voljere pokrit, kamor se ptice umaknejo pred padavinami ali poleti pred vročim soncem.