Navzočnost plevelov v trati poruši našo predstavo o lepi zelenici in uničuje travnato površino, saj pleveli s svojo agresivnostjo  spodrivajo rast travnih bilk. S travnatimi rastlinicami tekmujejo za svetlobo, vodo, hranila in ko se njihov rastni ciklus zaključi, na trati ostane prazna lisa.  Poznamo veliko travnih plevelov; njihova rast pa se spreminja glede na geografsko lego in letni čas. 

Mah se vedno nabira na zbitem, vlažnem, kislem, senčnem zemljišču, lačnem hranil – posledica tega je, da travne bilke propadajo. Zatremo ga z raznimi pripravki za zatiranje mahu, ki vsebuje železov sulfat. S tem smo mah uničili, vzroka za pojav mahu pa še nismo odpravili.