Nižje temperature, krajši dnevi, pomanjkanje plena oziroma hrane vplivajo tudi na koristne živali, ki živijo na naših vrtovih in v ohišnicah. Ti organizmi nam čez leto pomagajo vzdrževati red na gojenih in samoniklih rastlinah, zato je dobro, da s svojim ravnanjem pripomoremo k njihovi ohranitvi, zadrževanju v bližini in na naših pridelovalnih površinah. Da bomo pri svojem delu čim bolj uspešni, so nam v pomoč tudi informacije o tem, ali se koristni organizmi jeseni preselijo, skrijejo in podobno.