Danes je precej vrst papig, ki živijo tudi v Evropi, to so predvsem ptice, ki so jih ljudje spustili ali pa so jim pobegnile. Prilagodile so se na hrano, okolje in evropsko klimo, da danes živijo po gozdovih, mestnih parkih, podobno kot golobi se razmnožujejo in so postale domače tudi v Sloveniji. To so tako imenovane invazivne vrste, o teh drugič, v tokratnem prispevku pa pišemo o prilagoditvah papig v kletkah in pri gojiteljih, kjer brez težav preživijo nizke zimske temperature v zunanjih preletalnicah – voljerah, kot imenujemo velike kletke.