Papige, tiste lepe, velike, majhne, kričave, inteligentne, pametne.  Skoraj vsi med nami jih poznamo, mnogi so jih imeli ali jih imajo doma kot hišne ljubljenčke, nastopajo v filmih, križankah in podobno.  Številni ne vedo veliko o njih. Velika večina od obsežne družine papig – skoraj 360 vrst in še okoli 850 podvrst – prihaja iz tropskih krajev Srednje in Južne Amerike, Afrike, Azije največ pa iz Avstralije in okoliških otokov. Delimo jih v dve veliki  skupini: kratkorepe in dolgorepe papige. Te pa se delijo na  kakaduje, are, aleksandre, lorije, aratinge, vrabčeve papige, nestorčke,  dolgokrile papige, amazonke …