Z nižanjem jesenskih temperatur smo z vrtov pridno pobirali še zadnje pridelke in iz njih pripravili ozimnico, jih pospravili v zasipnice in podobno. Toplotno občutljive večletne rastline  smo zavarovali z različnimi materiala ali pa jih prestavili na druga toplejša mesta v zavarovane prostore. Hkrati z nižjimi temperaturami in krajšimi dnevi so z naših vrtnin izginili tudi številni škodljivci, ki so naše vrtnine spremljali v pridelovalni sezoni. So se skrili ali odselili?