Podstrešni prostori z razgibano strešno konstrukcijo, kot so: zalomi, poševnine, različne višine slemen, stopničaste členitve, frčade in podobno, dajejo občutek razgibanega in zanimivega prostora, ki ga dojemamo postopno. Posebnostim volumna je seveda prilagojena tudi notranja oprema, kar povečuje individualnost, nevsakdanjost in prijetnost prostora.