Sončnico so k nam začeli uvajati konec 19. stoletja pod imenom solnčnica ali solnčna roža. Sprva so seme sejali na robove njiv in vrtov, kjer so bile rastline v glavnem za okras. V Prekmurju, na Štajerskem in Dolenjskem so jo sredi 20. stoletja vse bolj sejali kot vmesno kulturo z uvrščanjem vrst ali pasov sončnic med koruzo, buče in krompir. Poleg krmne vrednosti rastline ter stiskanega olja so sončnice uporabne tudi za druge namene.