Vsako leto ob koncu rastne sezone nebine poskrbijo za nekaj barvitosti na okrasnem vrtu in mu vlijejo nove živahnosti. Živahno pa je tudi botanično dogajanje, ki se tiče tega rodu oziroma bolje rečeno skupine rastlin. Rod nebin (Aster) je namreč »izgubil« številne predstavnike, ki so se redno pojavljali na okrasnih vrtovih. Sedaj se v rodu Aster nahajajo izključno evrazijski predstavniki. Kot tipski predstavnik tj. rastlino, ki naj bi združevala tipične lastnosti rodu, so izbrali gorsko nebino (A. amellus).