Zadnja leta postaja vse bolj priljubljeno čebelarjenje v mestih, čeprav je znano, da je prava domovina za čebele gozd in da se še danes pobegli roji najraje vračajo vanj. V votlih deblih najdejo varna bivališča, gozdna drevesa, na primer lipe, divje češnje, pravi kostanji, javori, smreke in jelke, pa predstavljajo zanje neizčrpen vir medičine, mane in cvetnega prahu.