Rastline tako kot vsa druga živa bitja potrebujejo vodo, da preživijo. Rastline večinoma sprejemajo vodo skozi korenine, zato je zelo pomembno, na kakšnih tleh rastejo. Tla se razlikujejo po tem, koliko vlage lahko zadržijo in je na voljo koreninam rastlin. Peščena tla imajo zelo majhno sposobnost zadrževanja vode in se izsušijo precej hitreje kot tla s finejšimi delci. Nasprotno pa je plast gline, ki je sestavljena iz izredno drobnih delcev, povsem nepropustna za vodo.