Tako kot ljudem, ki so v stresu, ni dobro nalagati še dodatnih obveznosti in od njih pričakovati dobro opravljeno delo, tudi rastlinam, ki so v stresu zaradi nizkih temperatur, vročine, dolgotrajnih padavin, suše in podobnega, ne moremo naložiti dodatnih bremen in od njih pričakovati kakovostnega in obilnega pridelka. Zato pred uporabo različnih sredstev za krepitev rastlin, stimulatorjev rasti, fitofarmacevtskih sredstev in drugih pripravkov vedno preberite navodilo za uporabo in upoštevaje opozorila prizvajalcev.