Vrtna ograja ima več funkcij. Med glavne sodita zagotavljanje varnosti in zasebnosti, njima pa sledijo še zaščita pred škodljivimi vplivi (smog, veter, emisije, hrup, sončno obsevanje, prah), označevanje posestne meje in zastiranje neurejenih delov okolice. Vrtne ograje so lahko grajene, naravne (žive meje) ali pa kombinirane (denimo betonski zid in plezavke, železna ograja in živa meja ter podobno). Pomembno je, da sta izbor materialov in oblika skladna z arhitekturo hiše in podobo ulice. Dekorativne smejo biti le toliko, da niso monotone, nikakor pa ne smejo postati glavni arhitekturni element.