S pokrovnimi rastlinami lahko nadomestimo trato, zlasti na manjših in ozkih površinah ob hiši ali med cesto in hišo, kjer bi bilo vzdrževanje trate prezahtevno, ali na neugodnih rastiščih, kot so suhe in osončene brežine ter take s strmim naklonom, kjer ne moremo kositi, rastišča pod drevjem ter senčna in vlažna območja. Na brežinah intenzivna rast poganjkov, ki se sproti ukoreninjajo, tvori gosto in trpežno preprogo, ki varuje tla pred vodno erozijo, na zelo izpostavljenih vrtovih pa zasadimo grmičaste pokrovne rastline kot nizke žive meje. Te hkrati dajejo dom številnim manjšim živalim.