Pridelek z vrta ni v celoti odvisen od velikosti vrta. O tem, kako zdrav, pester in zanesljiv bo pridelek zelenjave in sadja z vrta, odloča predvsem to, kaj je v zemlji, kako močna, zdrava in živa je prst, ne pa, kaj je na njej. V prispevku preberite, kako izboljšamo prst, povečamo uporabno površino vrta, izkoristimo navpični prostor, podaljšamo vrtno sezono, katere rastline si med seboj pomagajo in še kaj.