Pridelek z vrta ni v celoti odvisen od velikosti vrta. O tem, kako zdrav, pester in zanesljiv bo pridelek zelenjave in sadja z vrta, odloča predvsem to, kaj je v zemlji, kako močna, zdrava in živa je prst, ne pa, kaj je na njej. V prispevku lahko preberete, kako negujemo prst, kako povečamo uporabno površino vrta, kako izkoristimo navpičen prostor, katere rastline si med seboj pomagajo, kako podaljšamo rastno sezono in še kaj.